Nieuws

Op deze pagina vindt u onze actuele nieuwsberichten. Via de link 'Archief' onderaan deze pagina kunt u onze oude nieuwsberichten vinden.

 • Rabobank Cultuurprijs in de Hoeksche Waard

  (06-07-2017)

  Rabobank Haringvliet organiseert in nauwe samenwerking met DOK-C, Platform voor kunst en cultuur Hoeksche Waard en de gezamenlijke gemeenten (SOHW) de Rabobank Cultuurprijs 2017. Eens in de twee jaar zal deze prijs worden uitgereikt. Het doel is om ruim de aandacht te vestigen op de rijkdom aan kunst en cultuur in de Hoeksche Waard, het maatschappelijk belang te onderstrepen en de ontwikkeling van talent te stimuleren.

  Lees meer
 • Samenwerking Haringvliet in een stroomversnelling

  (30-06-2017)

  Gemeenten, provincie Zuid-Holland en maatschappelijke partners gaan zich gezamenlijk inzetten om natuur en recreatie rond het Haringvliet naar een hoger plan te tillen.

  Lees meer
 • Regio en provincie intensiveren samenwerking

  (30-06-2017)

  Hoeksche Waard werkt: dé voedingsbodem voor de Randstad

  Lees meer
 • Het laatste nieuws van de Hoeksche Donderdag

  (29-06-2017) Lees meer
 • Wonen in een vitale Hoeksche Waard

  (28-06-2017)

  In de nieuwe Regionale Woonvisie Hoeksche Waard 2030 staat de vitaliteit van de regio centraal. Om die te bewaken, zet de regio in op meer kwaliteit en extra woningbouw ten behoeve van de instroom van gezinnen.

  Lees meer
 • Ondertekening Gebiedsprogramma Hoeksche Waard werkt

  (26-06-2017)

  Aanstaande vrijdag 30 juni ondertekenen de deelnemende partijen om 16.15 uur het nieuwe Gebiedsprogramma voor de Hoeksche Waard.

  Lees meer
 • Vwo-ers adviseren over duurzaamheid

  (21-06-2017)

  De 5de klas vwo leerlingen van het Hoeksch Lyceum uit Oud-Beijerland hebben het lesproject over duurzaamheid afgesloten met presentaties voor genodigden en opdrachtgevers. De leerlingen hebben zich bij het vak ANW gedurende twee maanden bezig gehouden met vraagstukken over circulaire economie, sociale duurzaamheid, schone energie in de Hoeksche Waard en duurzame landbouw.

  Lees meer
 • Staatssecretaris van Dam bezoekt Tiengemeten in NLDelta

  (20-06-2017)

  Vandaag bezocht Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken NLDelta. Samen met Frans van Zijderveld van Natuurmonumenten, Marius Brants van het Droomfondsproject Haringvliet en Paul Boogaard, wethouder Gemeente Korendijk maakte hij een wandeling over het eiland Tiengemeten.

  Lees meer
 • Bezoek het mooie Fort Buitensluis

  (13-06-2017)

  Binnen de Hoeksche Waard ligt Fort Buitensluis (ook wel Fort Numansdorp genoemd). Fort Buitensluis is gelegen nabij de kern Numansdorp, direct aan het Hollandsch Diep en naast de uitmonding van het havenkanaal dat leidt tot de Dorpshaven. Het Fort en het bijbehorende ‘Gat van de Majoor’ hebben een lange geschiedenis. Sinds 1874 maakt het Fort deel uit van de stelling Hollandsch Diep en Volkerak. Sinds die tijd, en daarom ook in de Eerste en Tweede Wereldoorlog, vervulde het Fort zijn rol.

  Lees meer
 • Winnende foto Fotowedstrijd Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW) bekend!

  (13-06-2017)

  In april jl. heeft de Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW) akkerbouwers in de Hoeksche Waard opgeroepen om foto’s van het verplaatsen van nesten  of het beschermen of “ontwijken “ daarvan tijdens de werkzaamheden op hun akker met ons te delen.

  Lees meer
 • Hoeksche Zaken magazine

  (13-06-2017)

  Het mooie magazine Hoeksche Zaken is weer uit. Een prachtig en nuttig magazine waarbij een deel van ondernemend Hoeksche Waard onder de aandacht gebracht wordt.

  Lees meer
 • Drukbezochte bewonersavond groepsaankoop zonnepanelen Hoeksche Waard

  (30-05-2017)

  De bewonersavond, die namens de 5 gemeenten, het SOHW en Hoeksche Waard Duurzaam, georganiseerd werd door het Regionaal Energieloket Hoeksche Waard in het gemeentehuis van Binnenmaas op 24 mei, trok flink wat belangstellenden.

  Lees meer
 • Belanghebbendenbijeenkomst Economische Agenda Hoeksche Waard

  (30-05-2017)

  Op maandag 15 mei jl. vond een eerste interactieve bijeenkomst plaats over de economische toekomst van de Hoeksche Waard. Deze bijeenkomst werd georganiseerd rondom de Economische Transformatie Monitor (ETM). Met als doel dat regionale belanghebbenden elkaar leren kennen en beter weten te vinden. Zodat zij samen concrete stappen kunnen nemen om de maximale groeipotentie van de regio te realiseren.

  Lees meer
 • Leerlingen presenteren over duurzaamheid

  (16-05-2017)

  Woensdagavond 10 mei gaven leerlingen van de 5de klassen vwo van CSG Willem van Oranje uit Oud-Beijerland presentaties over duurzaamheid.

  Lees meer
 • Voorinschrijving collectieve aankoop zonnepanelen

  (16-05-2017)

  Door deelname aan de collectieve aankoop die half mei start kunnen woningeigenaren eenvoudig en voordelig zonnepanelen aankopen.

  Lees meer
 • Samenwerken aan een economisch aantrekkelijke Hoeksche Waard

  (09-05-2017)

  Bijeenkomst versterking economie Hoeksche Waard

  Hoe blijft de Hoeksche Waard ook in de toekomst economisch aantrekkelijk? Om tot het antwoord op deze vraag te komen, zijn diverse ondernemers, overheid en onderwijs op 15 mei 2017 uitgenodigd om samen na te denken over de economische toekomst van de Hoeksche Waard.

  Lees meer
 • Nieuwsbrief Coöperatie Collectief Hoeksche Waard

  (02-05-2017)

  De Coöperatie Collectief Hoeksche Waard  U.A. (CCHW) organiseert de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer in de Hoeksche Waard. Agrarisch natuurbeheer staat voor door landbouwers genomen maatregelen ter behoud en verbetering van de kwaliteit van landschap en natuur. Een boer houdt rekening met de natuurlijke flora en fauna op zijn land.

  Lees meer
 • Start collectieve aankoop zonnepanelen Hoeksche Waard

  (02-05-2017)

  Door deelname aan de collectieve groepsaankoop kunnen woningeigenaren eenvoudig en voordelig zonnepanelen aankopen. Het Regionaal Energieloket Hoeksche Waard organiseert de actie in samenwerking met de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard, vertegenwoordigd in het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW)
  en HoekscheWaardDuurzaam (HWD).

  Lees via onderstaande link meer over de informatieavonden en hoe je vrijblijvend kunt mee doen.

   

  Lees meer
 • Oude telefoonnummers gemeentehuizen Hoeksche Waard vervallen

  (25-04-2017)

  Per 1 mei 2017 vervallen definitief de oude 0186- en 078-telefoonnummers van de vijf Hoeksche Waardse gemeenten. De gemeentehuizen van Cromstrijen, Korendijk en Oud-Beijerland zijn dan alleen nog te bereiken via het nummer 14 0186. Binnenmaas en Strijen zijn alleen nog telefonisch bereikbaar via 14 078.

  Lees meer
 • Informatieavond Startcoach

  (06-04-2017)

  Op woensdag 12 april wordt er een Startcoach informatieavond gehouden in het gemeentehuis in Oud-Beijerland.

  Lees meer
 • Bibliotheek Oud-Beijerland verhuist naar het Oude Raadhuis

  (30-03-2017)

  De kogel is door de kerk. De bibliotheek van Oud-Beijerland verhuist einde van het jaar van cultureel centrum de Lindenhoeve aan de Steenenstraat naar het Oude Raadhuis.

  Lees meer
 • Nieuwsbrief Samenleving maart 2017

  (30-03-2017) Lees meer
 • Top 3 Hoeksche Pluim presenteert zich

  (21-03-2017) Lees meer
 • Agrarische ondernemers uit de Hoeksche Waard in Markthal

  (21-03-2017)

  Deze week staan drie agrarische ondernemers uit de Hoeksche Waard in een pop-up store in de Markthal Rotterdam.

  Lees meer
 • Ahmed Aboutaleb, Arnoud Rodenburg en André Borgdorff brengen bezoek aan de GersVers pop-up store

  (21-03-2017)

  Vandaag brachten de burgemeesters Ahmed Aboutaleb (Rotterdam), Arnoud Rodenburg (Midden-Delfland) en André Borgdorff (Binnenmaas) een bezoek aan de GersVers pop-up store.
   

  Lees meer
 • Burgerpeiling in Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk

  (07-03-2017)

  Op 5 juli 2016 besloten Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland tot een herindeling van de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard. Provinciale Staten hebben op 22 februari 2017 het Herindelingsadvies Hoeksche Waard vastgesteld. Dit is het voorstel aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de samenvoeging van de huidige gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen tot de gemeente Hoeksche Waard met ingang van 1 januari 2019. Provinciale Staten hebben daarnaast de motie aangenomen van SP mede namens CDA, VVD, D66, PvdA, GroenLinks en SGP/CU. Daarin roepen zij GS en de gemeenten in de Hoeksche Waard op om de inwoners te betrekken bij de toekomst van de nieuwe gemeente en ruimte te bieden voor burgerparticipatie en eigenheid van dorpen.

  Lees meer
 • Woonconferentie Hoeksche Waard

  (28-02-2017)

  Tijdens de Woonconferentie Hoeksche Waard zal een belangrijke stap worden gezet om te komen tot een nieuwe woonvisie voor de Hoeksche Waard. Met diverse stakeholders en inwoners wordt die avond aan de hand van vijf thema’s een dialoog gevoerd.

  Lees hier meer over de Woonconferentie Hoeksche Waard.

 • Collectieve groepsaankoop woningisolatie Hoeksche Waard

  (14-02-2017)

  Heeft u plannen om uw woning te isoleren? U kunt nog tot eind februari meedoen met de collectieve groepsaankoop voor woningisolatie voor alle woningeigenaren in de Hoeksche Waard. Schrijf u vóór 28 februari in via de gele button op www.regionaalenergieloket.nl/hoeksche-waard.

  Lees meer
 • Wethouders bezoeken ’t Huys te Hoecke

  (24-01-2017)

  Dinsdag 17 januari werd de zorginstelling van Zorgwaard ‘‘t Huys te Hoecke’ in Puttershoek bezocht. De wethouders Duurzaamheid kregen in het kader van het project Energieke Regio Hoeksche Waard een rondleiding door het pand, in eigendom van HW Wonen. ’t Huys te Hoecke maakt deel uit van de ‘Wijk van je Leven’, waar zorg voor ouderen en gehandicapten wordt gecombineerd met woningen en activiteiten voor actieve senioren, starters en gezinnen. Samen met Zorgwaard wil HW Wonen haar vastgoed verduurzamen.

  Lees meer
 • Drukbezochte bewonersavond groepsaankoop woningisolatie Hoeksche Waard

  (24-01-2017)

  De bewonersavond, die namens de 5 gemeenten, het SOHW en Hoeksche Waard Duurzaam, georganiseerd werd door het Regionaal Energieloket Hoeksche Waard in het gemeentehuis van Oud-Beijerland op 17 januari, trok flink wat belangstellenden.

  Lees meer
 • Heeft u plannen om uw woning te isoleren?

  (24-01-2017)

  Kom dan naar de derde en laatste informatieavond collectieve groepsaankoop woningisolatie op dinsdag 31 januari 2017 om 19.15 uur voor woningeigenaren in de vijf Hoeksche Waardse gemeenten, in het gemeentehuis van Cromstrijen, Buttervliet 1, 3281 LK Numansdorp.

  Lees meer
 • Informatieavond collectieve woningisolatie bewoners Hoeksche Waard

  (17-01-2017)

  Het Regionaal Energieloket organiseert op 17 januari 2017 voor de tweede keer een informatieavond voor de collectieve woningislotatie. Er volgen dit jaar nog 2 andere informatieavonden, nog één in Oud-Beijerland en één in Cromstrijen.

  Lees via onderstaande link meer over de informatieavond.

  Lees meer
 • Cursus Gastheer ter promotie van Haringvliet regio’s

  (17-01-2017)

  Natuur en landschap spelen een steeds belangrijkere rol bij het kiezen van een vakantiebestemming of uitstapje. Een regio kan daarop inspelen door de bezoekers te informeren wat er allemaal te doen en te zien is. Recreatieondernemers die meer weten over hun eigen landschap, hebben een streepje voor. Zeker in het Haringvliet, waar de zeearend boven je hoofd cirkelt, en we binnenkort weer kunnen genieten van oer-Hollandse deltanatuur. Daarom organiseert IVN komende maanden de cursus Gastheer van het Haringvliet voor recreatieondernemers.

  Lees meer
 • Jaarprogramma 2017 vastgesteld

  (10-01-2017)

  Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 20 december 2016 het Programma 2017 vastgesteld.

  Lees meer
 • Moeilijke formulieren en wazige brieven

  (10-01-2017)

  Het is soms lastiger dan het lijkt: een formulier invullen. Het ene document spreekt voor zich, het andere document lijkt wel abracadabra. Speciaal voor die situaties is er inloopspreekuur Formulierenhulp van Humanitas – vijf keer per maand in de Bibliotheek Hoeksche Waard.

  Lees meer
 • Aankomst etappe Eneco Tour 2017 in Hoeksche Waard verplaatst naar 2018

  (15-11-2016)

  Wat medio april nog zeker was, dat in augustus 2017 een doordeweekse etappe van het wielerevenement Eneco Tour zou aankomen in Oud-Beijerland, is verschoven naar 2018. 

  Lees meer
Archief
U bent hier:Home | Actueel | Nieuws
Deel deze pagina
Lees voor
 • Volg ons
 • Twitter

Bezoekadres: Waleplein 2, 3291 CZ Strijen 
Postadres: Postbus 5881, 3290 EA Strijen  
 
088 - 647 12 74